Инструктаж

Той е подходящ за всички нива на умение и е задължителен за работа с всички специализирани машини.  По време на него ще се научите да следвате добрите  практики в личната безопасност и тази на околните. Провежда се винаги, преди започване на работа.

Инструктаж

За кого – за всички нива на умение.

Какво ще научите – задължителен инструктаж за работа с всички специализирани машини, следване на добри практики в личната безопасност и тази на околните.

Кога –  Винаги, преди започване на работа.